Dokument otevře městu dotace z EU

Dokument otevře městu dotace z EU
3.6.2008
Zvýšit urbanistické hodnoty, přitažlivost centra a zlepšit kvalitu života obyvatel Ústí nad Labem. To je cíl dokončeného dokumentu IPRM Centrum.

   Náměstek primátora Jan Řeřicha včera zahájil 9. jednání Řídícího výboru IPRM. Manažer IPRM Tomáš Sýkora následně seznámil členy výboru s obsahem dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města Centrum. Ten je výsledkem více než roční práce magistrátního oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje za účasti celé řady partnerů, mj. Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně, Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem, vládní agentury CzechInvest, zástupců neziskových organizací a široké veřejnosti.

   Řídící výbor schválil představený dokument, který bude předložen k projednání Radě města a následně Zastupitelstvu města. Do konce června bude IPRM Centrum odevzdán na Úřad Regionální rady NUTS II Severozápad. Obsahuje plán využití dotací ze strukturálních fondů EU do roku 2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Jeho cílem bude zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel Ústí nad Labem.


Členové Řídícího výboru schválili na svém devátém jednání dokument
Integrovaný plán rozvoje města Centrum.