Dopis primátora ministrovi kultury

Dopis primátora ministrovi kultury
4.2.2014
Na ministra kultury Daniela Hermana se ve věci Činoherního divadla o.p.s. obrátil primátor Ústí nad Labem Vít Mandík. Z dopisu vyjímáme:

Vážený pane ministře,

Ministerstvo kultury vyhlásilo 24. ledna 2014 dotační Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů ministerstva kultury ČR pro rok 2014 s uzávěrkou žádostí k 28. 2. 2014.

V Ústí nad Labem působí dvě profesionální divadla. Vedení města se v minulých letech podařilo zachránit před likvidací ústecké Severočeské divadlo, které se věnuje opeře a baletu, a zajistilo mu ve spolupráci s Ústeckým krajem jistotu další existence a financování v roční výši 50 milionů korun. Stejně tak máme velký zájem na zachování a rozvoji činoherního žánru v Ústí nad Labem. Proto pro rok 2014 schválilo Zastupitelstvo města na činohru v rozpočtu 12 milionů korun, tedy vyšší částku, než v minulosti.

Informace o tom, že by Činoherní divadlo, o.p.s., nemělo žádné prostředky na provoz, a proto byl ředitel nucen k 31. 1. divadlo uzavřít, jsou zcela nepravdivé. Divadlo má na účtech dostatek prostředků na průběžné hrazení provozních nákladů do poloviny března, tedy do doby, kdy by měla společnost (obdobně jako v předchozích letech) obdržet dotaci od města. Správní rada divadla proto uložila řediteli zajistit provoz divadla bez přerušení.

S potěšením jsme zaznamenali velké množství pozitivních vyjádření nejrůznějších osobností z oblasti divadelního umění stejně tak jako stanoviska různých divadelních souborů, která potvrzují nadregionální charakter ústeckého činoherního souboru a jeho zásadní význam pro divadelní kulturu v České republice. Věříme, že tato hodnocení budou brána v potaz při rozhodování o výši dotace poskytnuté Ministerstvem kultury společnosti Činoherní divadlo, o.p.s. z dotačního Programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů Ministerstva kultury ČR. Dotace poskytovaná ústecké činohře ze státního rozpočtu v posledních letech soustavně klesala, neodpovídala významu scény ani záměru zajišťovat financování této nestátní neziskové organizace vícezdrojově a zejména z grantů a dotací.

Jsem přesvědčen, že společným úsilím města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a samotných členů souboru se podaří zajistit další tvůrčí budoucnost tohoto významného divadla a zajistit tak divákům kvalitní umělecké zážitky.

Za Vaši pomoc předem děkuji.

Se srdečným pozdravem

Vít Mandík
primátor statutárního města Ústí nad Labem