Dopis primátora prezidentovi Herecké asociace

Dopis primátora prezidentovi Herecké asociace
8.2.2014
Na Jiřího Hromadu, prezidenta Herecké asociace se dopisem obrátil primátor Vít Mandík s vysvětlením situace financování činohry v Ústí nad Labem a pozváním k osobnímu setkání.

Vážený pane prezidente,

děkujeme za Váš zájem o problematiku ústecké činohry. Vedení města v uplynulých třech letech zachránilo před likvidací ústecké Severočeské divadlo opery a baletu a zajistilo mu jistotu financování do budoucna. Zachovali jsme pracovní místa členů uměleckých souborů i technického personálu a zajistili pro obyvatele města i širokého regionu divadelní scénu, která se odměnila řadou skvělých představení a ziskem Thalií.

Vedení města má zrovna tak vážný zájem na zachování a rozvoji činoherního žánru v Ústí nad Labem. Proto pro rok 2014 schválilo zastupitelstvo města na činohru v rozpočtu 12 milionů korun.

Rada města vyhlásila dotační program na podporu činoherního umění: 8 milionů korun je v něm rezervováno pro studiovou scénu. Termíny dotačního řízení byly nastaveny tak, aby přidělení dotace mohlo schválit zastupitelstvo města (které je k tomu jediné oprávněno) již na svém prvním letošním zasedání 3. března 2014. Také v předchozích letech byly dotace města jak ve prospěch Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., tak ve prospěch jiných nestátních neziskových organizací vypláceny v březnu a ředitelé organizací s tímto termínem počítají.

Novým prvkem je naše snaha zajistit přístup k divadelnímu umění pro velkou cílovou skupinu obyvatel města a regionu, kteří z nejrůznějších důvodů na základě svých preferencí či osobních zkušeností nenavštěvují studiová představení Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., a touží po možnosti navštěvovat „kamenné“ divadlo s klasickou velkou scénou.

Vypsané grantové řízení proto nabízí 4 miliony korun na přípravu několika nových divadelních titulů odehraných na velké scéně Severočeského divadla v období od září do prosince 2014. Vyzvali jsme vedení Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., aby taková představení se svým souborem připravilo a získalo tak do svého rozpočtu za tuto novou aktivitu dodatečné prostředky, které mohou obecně prospěšné společnosti významně vylepšit hospodaření a nabídnout souboru možnost získat nové zkušenosti a příležitosti k uměleckému růstu. Záleží jen na souboru a jeho vedení, zda tuto možnost využije a o dotaci se přihlásí.

Informace šířené v některých médiích, že Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. nemělo k 31. 1. 2014 žádné prostředky na provoz a proto muselo zastavit činnost, jsou zcela nepravdivé. Divadlo mělo k tomuto datu na účtech 1,2 milionu korun. Správní rada proto uložila řediteli divadla, aby zajistil provoz divadla bez jakýchkoliv přerušení.

Správní rada divadla také bohužel zjistila některá znepokojivá fakta o hospodaření Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s. Vyplývá z nich, že ekonomickou situaci divadla ohrožuje zejména samo jeho vedení nehospodárným a neefektivním chováním a nakládáním s majetkem.

Vážený pane prezidente,

rádi bychom i Vaším prostřednictvím vyzvali všechny účastníky současného dění k zodpovědnému chování. Zneužívání vyhrocené situace k politickým cílům v roce komunálních voleb či k zastření osobních pochybení či ekonomických zájmů neprospěje ústeckým činohercům ani jejich divákům.

Vzhledem k tomu, že Vaše asociace dosud pracovala s jednostrannými informacemi, nabízíme Vám osobní setkání, při kterém bychom Vám mohli sdělit více a přispět tak společně k rozvoji divadelního umění v severočeské metropoli.

Se srdečným pozdravem

Ing. Vít Mandík
Primátor statutárního města Ústí nad Labem