Dopravní omezení

Dopravní omezení
19.6.2013
Dopravní omezení je realizováno z důvodu pokračování stavby „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – protipovodňová ochrana Q100 na Labi“.

V termínu od 29. června do 11. srpna 2013 bude z důvodu výstavby protipovodňových opatření v Ústí nad Labem, které realizuje Sdružení protipovodňové ochrany Ústí nad Labem, výrazně omezen provoz na mostě Dr. Edvarda Beneše a v ulici Malá Hradební.

V prvních třech týdnech nebude umožněn průjezd veškeré individuální automobilové dopravy ze Střekova do centra města přes železniční podjezd u Benešova mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Mariánský most a křižovatku Pětimostí, anebo s využitím sjezdové rampy z Benešova mostu na silnici č. I/30 a následně ulici Přístaviště.

Ve druhých třech týdnech nebude umožněn průjezd železničním podjezdem u Benešova mostu pro veškerou individuální osobní dopravu, a to v obou směrech. Průjezd bude umožněn pouze pro městskou hromadnou dopravu a pro integrovaný záchranný systém. Objízdná trasa na Střekov v obou směrech povede přes křižovatku Pětimostí a následně přes Mariánský most. Součástí dopravních omezení bude i přeznačení jízdních pruhů na silnici č. I/30 ve směru jízdy z Důlců ke křižovatce na Předmostí, které umožní plynulejší provoz v tomto dopravním uzlu.

Po celou dobu dopravních opatření bude z bezpečnostního a technologického důvodu prací v blízkosti trolejového vedení a úprav na trolejovém vedení nahrazena trolejbusová doprava dopravou autobusovou na linkách číslo 60 a 62 jedoucích na Střekov a v opačném směru. Ve stejném období bude střídavě uzavřen pravý a levý jízdní pruh v ulici Malá Hradební na úrovni obchodního centra Fórum. Z výše uvedených důvodů doporučujeme obyvatelům města využívat především městskou hromadnou dopravu, neboť se předpokládá tvorba kolon, a to především v ulici Velká Hradební a v ulici Žižkova.

Žádáme řidiče, aby sledovali dopravní značení a využili objízdných tras.

Informace týkající se provozu MHD:

Dopravní opatření provozu MHD trolejbusových linek číslo 60 a 62 v termínu od 29. 6.2013 do 11. 8. 2013.

Trolejbusové linky číslo 60 a 62 budou v pracovní i volné dny provozovány v náhradní autobusové dopravě v celých trasách.