Dopravní omezení automobilové i trolejbusové dopravy

Dopravní omezení automobilové i trolejbusové dopravy
23.5.2013
Dopravní omezení je realizováno z důvodu pokračování stavby „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – protipovodňová ochrana Q100 na Labi“.

V termínu od 9. června do 21. července 2013 bude z důvodu výstavby protipovodňových opatření v Ústí nad Labem, které realizuje Sdružení protipovodňové ochrany Ústí nad Labem, výrazně omezen provoz na mostě Dr. Edvarda Beneše a v ulici Malá Hradební.

V prvních třech týdnech nebude umožněn průjezd veškeré individuální automobilové dopravy ze Střekova do centra města přes železniční podjezd u Benešova mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Mariánský most a křižovatku Pětimostí, anebo s využitím sjezdové rampy z Benešova mostu na silnici č. I/30 a následně ulici Přístaviště.

Ve druhých třech týdnech nebude umožněn průjezd železničním podjezdem u Benešova mostu pro veškerou individuální osobní dopravu, a to v obou směrech. Průjezd bude umožněn pouze pro městskou hromadnou dopravu a pro integrovaný záchranný systém. Objízdná trasa na Střekov v obou směrech povede přes křižovatku Pětimostí a následně přes Mariánský most. Součástí dopravních omezení bude i přeznačení jízdních pruhů na silnici č. I/30 ve směru jízdy z Důlců ke křižovatce na Předmostí, které umožní plynulejší provoz v tomto dopravním uzlu.

Po celou dobu dopravních opatření bude z bezpečnostního a technologického důvodu prací v blízkosti trolejového vedení a úprav na trolejovém vedení nahrazena trolejbusová doprava dopravou autobusovou na linkách číslo 60 a 62 jedoucích na Střekov a v opačném směru. Ve stejném období bude střídavě uzavřen pravý a levý jízdní pruh v ulici Malá Hradební na úrovni obchodního centra Fórum. Z výše uvedených důvodů doporučujeme obyvatelům města využívat především městskou hromadnou dopravu, neboť se předpokládá tvorba kolon, a to především v ulici Velká Hradební a v ulici Žižkova.

Jsme přesvědčeni, že po dokončení stavby bude pro naše město zajištěna odpovídající ochrana před případnými povodněmi.

Žádáme řidiče, aby sledovali dopravní značení a využili objízdných tras.

Podrobné informace týkající se provozu MHD:

Dopravní opatření provozu MHD trolejbusových linek číslo 60 a 62 bude probíhat ve dvou etapách souvisejících s rozdělením stavebních prací v následujících termínech:

I. etapa: 9. 6. 2013 – 30. 6. 2013 částečná náhrada trolejbusového provozu autobusy

II. etapa: 1. 7. 2013 – 21. 7. 2013 trolejbusová doprava plně hrazena autobusy

I. etapa

V první etapě dojde v pracovních dnech k rozdělení trolejbusových linek číslo 60 a 62 na dvě části. V jedné části, v úseku Mírová – Mírové náměstí (linka č. 60) a Globus – Mírové náměstí (linka č. 62), budou linky provozovány v trolejbusech jezdících dle současných platných jízdních řádů. V druhé části, v úseku Divadlo – Karla IV. – Mírové náměstí – Revoluční, budou trolejbusové linky číslo 60 a 62 provozovány v náhradní autobusové dopravě označené písmenem X, a jezdících ve špičkovém intervalu 5 minut. Od cca 19:00 hodin bude zajištěna návaznost linky X s trolejbusovými linkami číslo 60 a 62. V této etapě bude přestupní bod směrem na Střekov – Karla IV. zastávka Divadlo, směrem od Střekova zastávka Mírové náměstí. Ve volných dnech (sobota + neděle) budou trolejbusové linky číslo 60 a 62 provozovány v náhradní autobusové dopravě v celých trasách bez jakéhokoliv omezení.

II. etapa

Ve druhé etapě budou trolejbusové linky číslo 60 a 62, v pracovní i volné dny, provozovány v náhradní autobusové dopravě v celých trasách bez jakéhokoliv omezení.

Objízdná trasa č. I

Objízdná trasa č. II

MHD - stav 1

 MHD - stav 2