Dopravní omezení v centru města

Dopravní omezení v centru města
19.7.2013
V termínu od 21. července do 11. srpna 2013 bude výrazně omezen provoz na mostě Dr. Edvarda Beneše a v ulici Malá Hradební.

Důvodem je výstavba protipovodňových opatření v Ústí nad Labem, které realizuje Sdružení protipovodňové ochrany Ústí nad Labem. V tomto termínu nebude umožněn průjezd železničním podjezdem u Benešova mostu pro veškerou individuální osobní dopravu, a to v obou směrech. Průjezd bude umožněn pouze pro městskou hromadnou dopravu a pro integrovaný záchranný systém. Objízdná trasa na Střekov v obou směrech povede přes křižovatku Pětimostí a následně přes Mariánský most. Součástí dopravních omezení bude i přeznačení jízdních pruhů na silnici č. I/30 ve směru jízdy z Důlců ke křižovatce na Předmostí, které umožní plynulejší provoz v tomto dopravním uzlu.

Po celou dobu dopravních opatření bude z bezpečnostního a technologického důvodu prací v blízkosti trolejového vedení a úprav na trolejovém vedení nahrazena trolejbusová doprava dopravou autobusovou na linkách číslo 60 a 62 jedoucích na Střekov a v opačném směru. Ve stejném období bude uzavřen levý jízdní pruh v ulici Malá Hradební na úrovni obchodního centra Fórum. Doporučujeme obyvatelům města využívat především městskou hromadnou dopravu, neboť se předpokládá tvorba kolon, a to především v ulici Velká Hradební a v ulici Žižkova.

Žádáme řidiče, aby sledovali dopravní značení a využili objízdných tras.

Fotografie v plném rozličení jsou na Dopravním portále města Ústí nad Labem v rubrice Aktuality.