Dopravní omezení v Ústí nad Labem

Dopravní omezení v Ústí nad Labem
12.10.2011
Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem informuje řidiče o připravovaných akcích, které s sebou přinesou dopravní omezení.

1. Dne 21. 10. 2011 bude probíhat doplnění a úprava systému vodorovného dopravního značení v ul. Masarykova v úseku MOK Pražačka – Sadová. Žádáme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení.
2. Dne 22. 10. 2011 bude zahájena rekonstrukce živičných vrstev s opravami podkladu v ul. Na Popluží a v ul. Klíšská v úseku MOK Hvězda – Jateční. Práce budou po celou dobu prováděny se zachováním provozu, pouze s omezením parkování v daných ulicích. První omezení parkování bude realizováno ve dnech 22. a 23. 10. 2011, kdy bude probíhat frézování vozovek. Oprava bude trvat přibližně 1 měsíc. Žádáme proto řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a svým zodpovědným přístupem umožnili bezproblémové provedení prací.

Za vzniklé dopravní komplikace se řidičům omlouváme.