Dopravní omezení v centru

Dopravní omezení v centru
1.10.2009
V rámci dokončovacích prací v okolí obchodního centra Forum dojde k opravě komunikací dotčených stavbou.

   V této souvislosti bude od 5. 10. 2009 do 8. 11. 2009 uzavřena pro veškerý provoz ulice U Kostela v úseku Bílinská - Klášterní, kde bude probíhat výměna vrchní konstrukce komunikace. Objízdná trasa povede ulicemi Revoluční – Mírové náměstí – Hrnčířská. Zásobování přilehlých objektů a vjezd na parkoviště Komerční banky bude zajištěn v ulici Bílinská. Parkoviště U Kostela zůstane po dobu provádění prací v provozu, příjezd bude umožněn ulicí Klášterní, výjezd pak do ulice Vojtěšská (popř. Hradiště) a kolem nádraží.

   Vzhledem k dopravní situaci v centru města, kdy dochází k dokončování několika staveb najednou, si dovolujeme požádat řidiče, aby se, pokud nemusí do centra, této lokalitě vyhnuli a použili alternativní trasy mimo vlastní centrum města.