Dopravní omezení ve městě

Dopravní omezení ve městě
24.7.2013
Během srpna proběhnou ve městě Ústí nad Labem opravy na komunikacích, které mohou být spojeny s dopravními omezeními.

V průběhu měsíce srpna budou probíhat velkoplošné opravy živičných vrstev komunikací. Opravy se budou týkat uvedených vozovek v daných termínech.

1. spojka ulic Bezručova – Sládkova                29. 7. 2013 – 31. 8. 2013
2. Bezručova v úseku Palachova – Resslova    30. 7. 2013 – 5. 8. 2013
3. Ondříčkova                                                   2. 8. 2013 – 7. 8. 2013
4. Hilbertova                                                    19. 8. 2013 – 28. 8. 2013.

Vzhledem k rozsahu oprav, kdy bude prováděna výměna obrusných vrstev vozovek vždy v celé šířce komunikace, je nutno tyto práce provádět za úplné uzavírky. Žádáme proto řidiče o respektování přechodného dopravního značení. Věříme, že svým přístupem přispějí k bezproblémovému a co nejrychlejšímu průběhu prací. Děkujeme za pochopení.