Dopravní opatření v centru města

Dopravní opatření v centru města
20.4.2012
Od 11. 4. 2012 do 30. 5. 2012 dojde k úplné uzavírce ulice Elišky Krásnohorské v úseku od křižovatky s ulicí Bělehradská po křižovatku s ulicí Dvořákova.

V místě dochází k rekonstrukci části stoky a kanalizačních přípojek. Objízdné trasy vedou ulicemi Velká Hradební a Dvořákova. Po celou dobu uzavírky je zajištěn odvoz domovního odpadu a přístup vozidlům Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru.

Žádáme řidiče o dodržování dopravního značení.