Dopravní podnik zavádí nové jízdenky

Dopravní podnik zavádí nové jízdenky
17.2.2014
Nové papírové jízdenky ze Státní tiskárny cenin má Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Původní jízdenky zůstávají v platnosti až do 30. září 2014.

Základním cílem změny byla komfortnější ochrana cestujících se snahou nepřenést na ně případné zvýšené výrobní náklady. Nové jízdenky jsou tedy charakterizovány větším souborem ochranných prvků, výrobní cena přitom zůstává stejná.

Nové jízdenky mají vytvořeny dvě barevné základní matrice (jízdenka přestupní a jízdenka přestupní zlevněná), které mají trvanlivost cca pět let a jsou vyrobené a umístěné ve Státní tiskárně cenin. Na ně se podle potřeby Dopravního podniku dotiskne nominál jízdenky a aktuální data. To v praxi značí větší flexibilitu a pružnost při jakýchkoliv změnách papírových jízdenek, stejně tak je možno lépe plánovat logistické toky, protože samotný dotisk nominálu jízdenky a vlastní přeprava z tiskárny až do distribučního místa trvá zhruba týden.

Stejnou cestou jsou řešeny i tzv. kupony a dále jízdenky do výdejních automatů. Nové jízdenky se již brzy objeví na prodejních místech Dopravního podniku města Ústí nad Labem.