Dopravní situace ve Vaňově

Dopravní situace ve Vaňově
1.9.2011
Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík svolal jednání k vyřešení dopravní situace ve Vaňově.

Již čtvrtého jednání se zúčastnili zástupci Územního odboru policie ČR, Městské policie, Odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem, Oddělení pozemních komunikací a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V prvé řadě se projednávaly veškeré kroky, které byly navrženy na předchozím jednání v červnu 2011 a zástupci jmenovaných institucí informovali o jejich plnění.

Probíhají opravy na komunikacích ve Vaňově, je připraveno vodorovné značení směr Vaňov, Praha a silniční značení - 70 km/h, plná čára. Do konce týdne bude v tomto úseku nainstalován i radar.

Ve Vaňově také probíhalo měření rychlosti, které bude nadále pokračovat v podobě namátkových kontrol včetně kontrol nedovoleného parkování na místních chodnících.

Postupně dochází k realizaci všech zmíněných opatření a do 10. září budou všechna plně funkční.

„Pevně věřím, že přijatá opatření podstatným způsobem zlepší životní podmínky obyvatel Vaňova,“ uvedl primátor Vít Mandík na závěr jednání.