Dostavba dálnice D8

Dostavba dálnice D8
21.10.2011
Primátor města Ústí nad Labem požaduje prošetření vydání stanoviska k dostavbě D8.

Ve čtvrtek byla zveřejněna informace o zdržení dostavby dálnice D8 ústeckým magistrátem.

Primátor neprodleně požádal o vyjádření náměstkyni primátora Helenu Kubcovou, v jejíž gesci je oblast životního prostředí a náměstka primátora Jana Řeřichu, který má v gesci oblast dopravy. Primátor byl ujištěn, že při vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavebních objektů v ochranném pásmu lesa pro stavební objekty staveb D8-0805 Lovosice –Řehlovice nedošlo k žádnému pochybení ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem. Vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí, který je nezbytný k zahájení dostavby dálnice D8, tak dle jejich vyjádření nebylo možno vydat dříve.

I přes toto ujištění se primátor Vít Mandík domnívá, že v případě takto významné stavby trvalo vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí příliš dlouho a celou záležitost zadal k prošetření tajemníkovi Magistrátu města Ústí nad Labem.