Dotace na stezku

Dotace na stezku
23.8.2010
Městu se podařilo získat 60 tisíc korun na projekt „Objevme Labskou stezku“.

   Dotace z programu Greenways Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny, je zaměřena na zlepšování stavu a okolí páteřních, víceúčelových stezek označovaných jako Greenways. „Finanční podpora ve výši 60 tis. Kč bude v rámci projektu s názvem „Objevme Labskou stezku“ určena jak na zpřístupnění technické památky Masarykova zdymadla pro cyklisty, tak i na propagaci samotné stezky. Díky zpřístupnění Masarykova zdymadla bude usnadněn pohyb cyklistů na druhý břeh Labe a bude jim umožněno napojení na osobní lodní dopravu“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha.

  Propagace stezky bude realizována v rámci Evropského týdne mobility, kdy proběhne cyklojízda určená pro studenty ústeckých středních škol. Účastníkům představí nejen zajímavosti v okolí Labe na Ústecku, ale také poskytne prostřednictvím Vodní záchranné služby informace z oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů. Současně vyzdvihne cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob cestování a trávení volného času. Plánována je také propagační akce pro odbornou veřejnost, a to na zahájení nové letní turistické sezóny 2011.