Dotace na opravu bytů poškozených povodní

Dotace na opravu bytů poškozených povodní
13.8.2013
Občané, jejichž byty poničila červnová povodeň, mohou získat peníze z nově vyhlášeného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo dotace na úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní pohromou z programu „Podpora bydlení 2013 – krizový stav“ a „Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity“. V jeho rámci je možné získat dotaci a to až do výše 30 000 Kč na bytovou jednotku.

Občané mohou podávat své žádosti o příspěvek na úřadech jednotlivých městských obvodů do 30. 8. 2013. 

Bližší informace naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome a na příslušném úřadě městského obvodu.