Dotaz Česká televize 20. 1. 2011 9:25: Tereza Baldová

20.11.2011
Ještě jednou zdravím,
tentokrát bych prosila o odpovědi na téma problémových, často vybydlených domů v Předlicích. Jde o to, že policie v Hradci králové zadržela skupinu pachatelů, které obvinila z rozsáhlých podvodů. Týkat se mají cca 25 domů v Předlicích, především v ulicích Řeháčkova, Prokopa Holého a Marxova. Z velké části jsou to domy, u kterých magistrát opakovaně vyzýval majitele, aby uklidili naprosto zoufalý nepořádek. Ten i přes výzvy v mnoha domech, nebo jejich dvorech, zůstal. Domy ale jsou většinou psané na tzv. bílé koně, viz níže přiložená TZ Policie ČR. Moje dotazy by byly následující:

1) Jaké problémy řeší ústecký magistrát v souvislosti s těmito domy v Předlicích?

2) Do jaké míry se magistrátu dařilo např. doručovat výzvy k úklidu majitelům nemovitostí v Předlicích?

3) Město opakovaně zajišťovalo velké úklidy v této problémové lokalitě na své náklady. Kolik do nich vložilo z rozpočtu města? A daří se tyto prostředky vymáhat zpět?

4) Řeší stavební úřad problematiku těchto vybydlených domů? Můžou být s ohledem na to, že z nich v některých případech zbyly jen obvodové zdi, nebezpečné?

Předem děkuji za odpovědi. Rádi bychom je samozřejmě natočili na kamare. S příspěvkem počítáme do dnešních zpravodajských relací ČT.

Odpověď 20. 1. 2011 15:29
Dobrý den…
1 – 2. Stavební odbor vyzval dle platných zákonů několikrát majitele závadných objektů k zabezpečení a nápravě, ale majitelé si obsílky notoricky nepřebírají. Objekty jsou v současnosti předlužené u bank. Stavební odbor v několika případech spolupracoval i s Policií ČR při zajišťování podkladů ve věci (viz příloha dopisu).
Stavební odbor problematiku těchto domů též řešil v minulosti na akční skupině vedení města, kde se uvažovalo i o možnosti demolice těchto objektů. Nyní nám rozpočet nedovoluje demolovat soukromé objekty. V současnosti budeme okolí domů monitorovat městskou policií a přísl. odbory města.
3. Město Ústí nad Labem provedlo v lokalitě Předlice úklid pozemků ve výši 293 187 Kč, jednalo se o pozemky ve vlastnictví města. U ostatních objektů, které nebyly ve vlastnictví města a na které odbor životního prostředí obdržel posudek Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, že z hlediska množství odpadů nahromaděných v objektu začíná hrozit nebezpečí ohrožení lidského zdraví, nechal zpracovat pasport objektu. Nedílnou součástí pasportu je statické posouzení, zda lze objekt vyklidit od odpadů bez nebezpečí ohrožení života či zdraví pro osoby, které budou vyklizení objektu provádět. Na základě 2 kladných posudků byly vyklizeny objekty Školní náměstí 7 a pozemek č.p.p. 215 - Marxova ulice. Vynaložené náklady činily 178 198 Kč. Z této částky se městu podařilo k dnešnímu dni vymoci částku 102 600 Kč. Zbylou částku ve výši 75 598 Kč vymáháme.
4. Na soukromém pozemku by se neměly pohybovat cizí osoby.