Dotaz Ústecký deník 9. 3. 2011 12:53: Janni Vorlíček

10.3.2011
Dobrý den,
1) Jak pokračuje plynofikace města, co bylo již provedeno, za kolik peněz, co se dělá teď, za kolik peněz a jejich zdroj, jak to bude pokračovat?
2) Jak pokračuje odkanalizování města, hlavně okrajových čtvrtí za kolik peněz, co se dělá teď, za kolik peněz a jejich zdroj, jak to bude pokračovat?

Odpověď 10. 3. 2011
Dobrý den
1. Plynofikace města nepokračuje, jde o investici RWE. „Snahou města bylo plynofikovat městskou část Vaňov a Brná, ale plynařská společnost na základě malého zájmu místních obyvatel nebude tento záměr realizovat“ dodal náměstek primátora Jan Řeřicha.Na odkanalizování okrajových částí města byla vyhlášena VŘ na zpracování. Dotace na PD je z KÚ UK, dotace na realizaci se uplatňuje na SFŽP popřípadě na Mze. Žádost na dotaci se podává i na SVS. Pokračuje se klasicky jako u každých projektů.