Druhá etapa výstavby Kampusu začala bouráním

Druhá etapa výstavby Kampusu začala bouráním
9.9.2009
Demolicí budovy B odstartovala další etapa výstavby Kampusu ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

   Slavnostního zahájení výstavby druhé etapy Kampusu se kromě rektorky univerzity Ivy Ritschelové a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, zúčastnil také primátor Jan Kubata se svými náměstky Janem Řeřichou a Liborem Turkem.

   Druhá etapa výstavba kampusu UJEP započala dnešním dnem a skončí v listopadu roku 2011. Zahrnuje v sobě demolici několika objektů. Na jejich místě vyroste multifunkční centrum, kde budou studovny, centrum informatiky nebo vědecká knihovna. Univerzita získala na tuto akci finanční prostředky ze státního rozpočtu.

   „Tento projekt jasně ukazuje známou pravdu. A to tu, že se lidé mění, ale myšlenka zůstává stejná – investice do vzdělání mladých lidí se prostě vyplatí. A nepodaří se získat kvalitní vyučující, pokud nebude kvalitní zázemí. Proto jsem velmi rád, že se univerzitě daří postupně budovat Kampus a nabízet mladým lidem atraktivní zázemí pro jejich studium“, řekl primátor Jan Kubata s tím, že po dostavbě Kampusu bude ústecká univerzita řešit osud opuštěných budov. Těch bude 15 a město se bude podílet na diskuzích o jejich dalším využití. „Například by současná budova, ve které sídlí rektorát, mohla sloužit jako zařízení pro ústeckou nemocnici. Ta by zde mohla vybudovat centrum následné péče“, dodal Kubata.