Druhé Swingové odpoledne na Labi

Druhé Swingové odpoledne na Labi
30.9.2011
Ústečtí senioři se zúčastnili druhého swingového odpoledne na Labi.

Počátkem srpna se konala akce „Swingové odpoledne“ určená ústeckým seniorům. Tato akce se setkala s velikým zájmem a ohlasem. Kapacita volných míst byla brzy vyčerpána a na řadu zájemců o plavbu se nedostalo. Z tohoto důvodu primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík na konci první plavby slíbil, že uspořádá letos ještě druhou plavbu. Ta se uskutečnila tento týden.
„Jsem rád, že jsem mohl svůj slib dodržet a že dnes za krásného počasí opět vyplouváme. Byl jsem potěšen zájmem o tuto akci a přeji všem seniorům, aby si dnešní odpoledne na palubě lodi užili,“ řekl úvodem primátor Vít Mandík.
Téměř 170 seniorů vyplulo z Litoměřického přístaviště a vychutnalo si plavbu po proudu Labe až k Piešťanskému jezeru. Ti byli na úvod přivítáni představiteli města Ústí nad Labem primátorem Vítem Mandíkem a náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou. Kapitán lodi následně zahájil plavbu a po celou trasu provázel zábavným i naučným výkladem. Atmosféru zpříjemňoval hudební doprovod ve stylu swingu a malé občerstvení.
„Plavba se vydařila, bylo to skvělé odpoledne v příjemné atmosféře po boku seniorů,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Kailová. Na konci plavby každý účastník obdržel malý dárek a pamětní list.