Dům dětí a mládeže bude spadat pod město Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže bude spadat pod město Ústí nad Labem
26.8.2008
Ústavy sociální péče převezme Ústecký kraj. Naopak město Ústí nad Labem se stane zřizovatelem Domu dětí a mládeže.

   Ústavy sociální péče, jejichž zřizovatelem je v současné době město Ústí nad Labem převezme Ústecký kraj. Naopak město Ústí nad Labem se stane zřizovatelem Domu dětí a mládeže.

 

   Po jednáních s Krajským úřadem Ústeckého kraje, která započala v loňském roce, došlo k dohodě, že ústavy sociální péče (konkrétně Denní stacionář Úsměv, DOZP Hliňany, DOZP Severní Terasa, DOZP Všebořice a ÚSP Trmice) budou převedeny pod Ústecký kraj. Radní kraje převod schválili 20.8.2008 s tím, že převezmou i pozemky, na kterých ústavy stojí. „Tyto převody nebyly povinné a jsme rádi, že jsme u krajských radních našli pochopení. Věříme, že budou do budoucna tím správným zřizovatelem a za to jim děkujeme“ říká náměstek primátora Arno Fišera

 

   Součástí jednání byl také převod Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem z Ústeckého kraje na město. „Je zcela logické, že chceme být zřizovatelem Domu dětí a mládeže, protože absolutní většina dětí pochází právě z našeho města“ vysvětluje Fišera s tím, že k převodu ještě musí město získat povolení od Ministerstva školství. Dům dětí a mládeže by tedy město Ústí nad Labem mohlo spravovat od nového roku.

 

   „Dokážu si představit, že podpora Domu dětí a mládeže bude v širším rozsahu, co se financí týče. Počítáme také s tím, že dojde k větší součinnosti a k zapojení dětí do městských akcí“ dodává náměstek Fišera a uzavírá, že jeho přáním je vybudování nového moderního sídla pro děti. „Například vhodná lokalita je podle mě areál Letního kina v jeho horní části. Samozřejmě ale budu při hledání řešení s případným přemístěním Domu dětí respektovat většinový názor města“.