Dům v Předlicích hlídá městská policie

Dům v Předlicích hlídá městská policie
8.11.2012
Po dalším jednání krizového týmu, který vede koordinátor určený primátorem města, byla stanovena další opatření ve věci řešení situace obyvatel zdevastovaného domu B. Lounského.

Poté, co město podalo trestní oznámení na majitele objektu pro podezření z obecného ohrožení, tento návrh přijalo státní zastupitelství, které oznámení posoudí a případně zahájí úkony trestního řízení.

Vzhledem k tomu, že majitel ani k dnešnímu dni nezabránil, aby obyvatelé ani další osoby nevstupovali do budovy, učiní tak strážníci městské policie. Počínaje dneškem zajistí nepřetržitou ostrahu objektu. Vstup do něj již dříve zakázal svým rozhodnutím stavební úřad.

Obyvatelé domu byli znovu upozorněni na možná rizika, která nastávají ve chvíli, kdy se do domu vrací zpět i přesto, že jim město zajistilo přístřeší ve školní tělocvičně. Neuposlechnutím zákazu vstupu do budovy tak rodiče vědomě vystavují děti ohrožení na životě a zdraví.

Ve spolupráci s Charitou, odborem sociálních věcí a městskou policií jim bude po dobu pobytu v provizorním přístřeší nabídnuta strava za poplatek.

Krizový tým zajistil jednání s provozovatelem ubytovny Čelakovského, který s příslibem pracovníků úřadu práce o mimořádném řešení krizového stavu přijal seznam obyvatel domu k sepsání ubytovacích smluv na dobu určitou. Obyvatelé domu B. Lounského po podepsání smluv mohou příští týden bydlet v ubytovně, než si ve spolupráci s neziskovými organizacemi najdou ubytování trvalého charakteru.

Městská policie několikrát varovala před možným nebezpečím a vyzývala obyvatele objektu k jeho vyklizení, odbor sociálních věcí zajistil pro všechny ubytování. Asistenti prevence kriminality promlouvali s místními o závažnosti problému. Přesto obyvatelé opakovaně odmítli dům opustit.

Problém zdevastovaných domů v Předlicích je dlouhodobý. Město na své náklady muselo nechat zbourat již několik objektů. Nepříznivý stav je následkem také nevhodné privatizace zdejších bytových domů v uplynulých třech volebních obdobích, ke které přistoupilo bývalé vedení města a městského obvodu. Městské orgány tak nyní mají velmi malé možnosti ovlivnit řešení situace.