Dům v Řeháčkově ulici bude stržen

Dům v Řeháčkově ulici bude stržen
13.9.2011
Slíbil to na setkání s místními Rómy náměstek primátora Jan Řeřicha a náměstkyně Helena Kubcová.

Do ústecké části Předlice pozval zástupce města Bartoloměj Cibrik, který v této části města žije 30 let. Podle něj přistěhovalci demolují i jejich domovy. Všude jsou rozbořené ruiny, kam se stahují feťáci. „Původní Rómové, kteří tu léta žili, se bojí a také jim vadí, že s tím město nic nedělá. Všechny domy ale patří soukromníkům. I přesto jsme určité kroky v této lokalitě už provedli. Naši městští strážníci jsou více vidět v ulicích a od požáru v Řeháčkově ulici celý objekt střeží nepřetržitě. Náš stavební odbor vyzval majitele k demolici zmíněného domu, ten se ale neozval. Proto dům z důvodu bezpečnosti do čtrnácti dnů strhneme a následně budeme náklady požadovat na majiteli“, řekl po setkání náměstek primátora Jan Řeřicha.

Rohový dům v Řeháčkově ulici je dlouhodobě neobydlený. Jeho demolici nařídil stavební úřad před čtrnácti dny z důvodu obecného ohrožení a zdraví osob. Od nedávného požáru se v jeho okolí objevily zátarasy. Uzavřena je nejen přilehlá komunikace, ale i chodníky. Jeho demolice je odhadována na dva miliony korun včetně statického zajištění přilehlých domů.

„Nutná bude i kontrola nově příchozích lidí, na které si starousedlíci stěžují. Městští strážníci už dostali pokyn ke zvýšeným namátkovým kontrolám a častější budou kontroly cizinecké policie“, doplnila náměstkyně primátora Helena Kubcová.