Elektronický odbavovací systém nebyl včas řešen, realizace však proběhne dle plánu

Elektronický odbavovací systém nebyl včas řešen, realizace však proběhne dle plánu
26.9.2015
Zakázku na elektronický odbavovací systém pro cestující za 48,2 mil. korun získala společnost EM TEST ČR. Pokud nebudou další námitky, mohla by se smlouvu uzavřít s vítězem do poloviny října.

Rada města schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele, a to po opakovaných jednáních výběrové komise, po odvolacích řízeních a také po řešení komplikované zakázky antimonopolním úřadem.

Realizace projektu však bude probíhat již z prostředků města, nikoliv za evropské peníze, jak bylo původně plánováno. Dokončení stavby elektronického odbavovacího systému v MHD, který je součástí Integrovaného programu rozvoje měst (IPRM) mobilita, nebude splněno v požadovaném termínu, který byl stanoven do konce roku 2015. Délka realizace projektu je totiž 10 měsíců. Termín je tedy nesplnitelný.

Bývalé vedení města mělo ještě možnost požádat o takzvané rozfázování projektu, kdy mohlo dojít k rozdělení projektu do dvou etap. O napadení u antimonopolního úřadu bylo také bývalé vedení města informováno, proto muselo být zřejmé, že není možné tento projekt dokončit. Ačkoliv jednání bývalého vedení města s ROP Severozápad proběhla již na začátku roku, řešení rozfázování projektu nebo přesun prostředků do dalšího roku nebylo realizováno.

Nebyly tedy učiněny žádné kroky k nápravě stavu, a proto je město díky liknavosti bývalého vedení nuceno zakázku za bezmála 50 milionů korun platit ze svého rozpočtu. Při odstoupení od části IPRM Mobilita by se město vystavovalo další sankci. Pokuta by se pohybovala ve výši 30 % objemu celé dotace na IPRM Mobilita, což činí 70 milionů korun.