Elektronický zápis do mateřských škol 2016/2017

Elektronický zápis do mateřských škol 2016/2017
25.2.2016
I letos bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky. Vydávání přihlášek bude probíhat v termínu 14. 3. – 31. 3. 2016.

I letos bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky. Tento systém vygeneruje na základě předem daných kritérií bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.

Vydávání přihlášek bude probíhat v termínu 14. 3. – 31. 3. 2016. Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou. Ve školkách budou stanoveny termíny (informace bude na webových stránkách MŠ), ve kterých pověřená osoba pomůže rodičům s vyplněním a vytištěním přihlášky. Další možnost je na magistrátě na odboru městských organizací a školství ve 2. patře, dveře č. 215.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Na webových stránkách zápisu https://zapisms.usti-nad-labem.cz budou informace o počtech volných míst na MŠ. Dítě lze přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé musí rodiče přijít osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě. Přihlášky budou jednotlivé školky přijímat od 4. 4. do 5. 4. 2016 v době od 8.00 do 12:00 a od 13:00 do 16.00. Rodiče potřebují řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přijímací řízení proběhne od 11. dubna 2016. Po tomto termínu dostanou rodiče informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

Elektronický zápis nebude probíhat do Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 7, Mateřské školy Ústí nad Labem, Marxova 28 a Mateřské školy Ústí nad Labem, Škroupova 7.