Elektronický zápis do mateřských škol

Elektronický zápis do mateřských škol
23.1.2014
Elektronický zápis do mateřských škol bude letos použit v Ústí nad Labem. Transparentní systém vyloučí ovlivnění přijímacího řízení.

Elektronický systém na základě předem daných kritérií vygeneruje bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.

Vydávání přihlášek bude probíhat v termínu 17. 3. – 13. 4. 2014. Možností získání přihlášky je více: Elektronické vydání přihlášky - na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz. Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou. Přihlášku si mohou také vytisknout prázdnou a poté ji vyplnit ručně. Ve školkách budou v těchto dnech stanoveny čtyři termíny, ve kterých se pověřená osoba bude rodičům věnovat v rámci vyplnění, nebo vytištění přihlášky. Další možnost je ve Středisku výchovné péče Mírové náměstí 37, PB centrum (6. patro). Pracovnice poradny pomohou rodičům přihlášku vyplnit a vytisknou ji. Na poradnu se mohou obrátit jak rodiče klientů, tak ostatní rodiče. Přihlášky budou k dispozici i na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, na Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, v 2. patře (vlevo), dveře č. 249 nebo dveře č. 248 a na Odboru sociálních věcí u sociální pracovnice, kterou má rodina přiřazenu.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pokud si přihlášku vytisknou doma, nemusí v této fázi MŠ kontaktovat. Při vyplňování přihlášky je třeba dbát na čitelnost a také potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

Sběr přihlášek bude probíhat v od 15. 4. do 16. 4. 2014 v době od 8.00 do 16.00 na jednotlivých mateřských školách. Rodiče potřebují řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Na webových stránkách zápisu https://zapisms.usti-nad-labem.cz budou informace o počtech volných míst na MŠ. Dítě lze přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí rodiče dostavit osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě.

Přijímací řízení  řízení proběhne od 22. dubna 2014. Po tomto termínu dostanou rodiče informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ je bude kontaktovat na základě údajů uvedených v přihlášce: telefonicky, sms zprávou, e-mailem nebo doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.