Europoslanci vyslyšeli Kubatu

Europoslanci vyslyšeli Kubatu
20.5.2010
Čeští europoslanci vyslyšeli přání primátora Jana Kubaty, který je v dubnu oslovil s žádostí o přednesení interpelace ve věci urychlení přezkoumání projektu dostavby dálnice D8 Evropskou komisí.

   Jak jsme již uvedli, Evropská komise oznámila Ministerstvu dopravy ČR, že pozastavuje posuzování projektu na dostavbu 16,4 km dlouhého úseku rychlostní komunikace, a to z důvodu stížností ekologů. K přezkoumání zmíněného projektu financovaného z Operačního programu „Doprava“ si komise vzala až čtyřměsíční lhůtu na rozmyšlenou. Otevření dálnice se tak pravděpodobně odsune až na rok 2012. Zpoždění stavby se navíc nevyhnutelně odrazí i na celkových finančních nákladech – v tomto případě se může jednat až o stovky miliónů korun. Právě proto se Kubata na europoslance obrátil.

   Interpelaci k dálnici přednese poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, avšak Kubatovu iniciativu podpořilo mnoho dalších českých zástupců v Bruselu z různých politických stran. Vlasák položí Evropské komisi následující otázky:

1. Jaké projekty staveb dálnic a rychlostních silnic nad 50 miliónů EUR v rámci Operačního programu „Doprava“ Evropská komise v tomto programovacím období dosud schválila?

2. Uvědomuje si Komise, že každé zpoždění dostavby silnic ovlivní vedle konečného termínu i výslednou cenu projektu?

3. Jsou důvodem pozastavení posuzování projektu dostavby dálnice D8 stížnosti ekologů?

4. Uvědomuje si Evropská komise, že nezávislé soudy v České republice nevydaly žádné předběžné opatření, které by předznamenávalo potřebu odložení příslušných rozhodnutí dostavby dálnice D8?

5. Považuje Evropská komise za vyhovující stávající stav příslušné legislativy, kdy není ohraničen termín pro vydání jejího rozhodnutí u projektů financovaných z evropských fondů?

6. Je Evropské komisi zřejmé, že odkládání jejího rozhodnutí má bezprostřední dopad na životy lidí, kteří na nevyhovujících silnicích v dané oblasti umírají?

7. Jakými argumenty ospravedlňuje Evropská komise čtyřměsíční lhůtu?

8. Je možné Evropskou komisi zažalovat u Evropského soudního dvoru pro nečinnost?

  „Jsem velmi rád, že mě naši europoslanci vyšli vstříc. To je důkazem, že si plně uvědomují závažnost problému, se kterým se Ústí nad Labem i okolní obce potýkají a že nejsou odtrženi od reality všedního dne“, říká Kubata.