Evropské dny sousedství

Evropské dny sousedství
28.5.2013
Partnerské město Chemnitz připravilo další ročník Evropských dnů sousedství. Této akce se zúčastnila delegace z Ústí nad Labem vedená náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou.

Akce připravilo tradičně město Chemnitz. Pozvání přijalo společně s Ústím nad Labem také město Tampere z Finska a Vilnius z Litvy. Letošní v pořadí již 5. ročník byl tematicky věnován sportu a zdravému životnímu stylu. Organizátoři akce připravili pro účastníky několik setkání se zástupci sportovních klubů a celků působících v Chemnitz. Ti představili nejenom své organizace, ale hovořili i o programech začleňování sociálně vyloučených lokalit města do činnosti klubů. Jednotlivé delegace v připravených prezentacích představili své postoje ke sportu a k systému podpory.

Akce se společně s náměstkyní zúčastnil ředitel ZŠ Stříbrnické Michal Ševcovic a členka kulturní komise rady města Jana Blažková. Na závěr celého programu byl organizátory připraven pouliční festival, na kterém se představili i žáci ZŠ Stříbrnické, kteří odpoledne zpestřili tanečním vystoupením. Česká delegace namalovala obraz Mariánského mostu, který bude součástí mezinárodní výstavy.