Evropský týden mobility

Evropský týden mobility
11.9.2014
Město Ústí nad Labem se stejně jako v uplynulých letech připojí k tradiční celoevropské akci Evropský týden mobility, která proběhne 16. – 22. září.

V rámci projektu Zdravé město Ústí nad Labem se ve spolupráci s mnoha významnými místními partnery uskuteční několik zajímavých akcí, určených jak pro děti, tak pro dospělé. Smyslem kampaně je zamyslet se nad možnostmi mobility ve městě, ale i nad bezpečností všech účastníků silničního provozu.

Právě na správný pohyb chodců v provozu a zejména pravidlo „vidět a být viděn“ upozorní několik tematických aktivit Policie ČR a BESIPu. Školáci si budou moci v praxi vyzkoušet práci záchranáře, či policisty v rámci osvětové akce za účasti všech složek integrovaného záchranného systému na dětském dopravním hřišti. Pro všechny bez rozdílu věku jsou pak připraveny např. představení nových trolejbusů pořízených v rámci projektu IPRM mobilita pořádané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (17.9.), úklidová akce na pomoc přírodě Ukliďme svět! (18.9.), Biketrial show s doprovodným programem (19.9.) a Cyklistický výlet na jezero Milada s komentovanou prohlídkou (21.9.).

Ukázkou toho, že se ulice v centru města dají využívat i pro zajímavé a zdraví prospěšné aktivity, nikoli jen pro cestování dopravními prostředky jsou např. komentované procházky městem, kdy průvodci budou historici ústeckého muzea (16. 9.).

Pokud je jedinou překážkou Vašeho dojíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak budete mít ve dnech 15. – 21.9. jedinečnou možnost ozkoušet odpolední promo jízdy cyklobusu zdarma. Cyklobus staví na zastávkách Bělehradská, Severní Terasa, Orlická a Dobětice točna. Odjezdy z tradiční zastávky cyklobusu („Divadlo“) u budovy Krajského ředitelství PČR. Časy odjezdů: Po-Pá 16.30, 17.30 hodin a So-Ne v 16.30 hodin.

Letošním sloganem, který vyhlásila Evropská komise, je "Naše ulice – naše volba". V evropských zemích probíhá Evropský týden mobility již od roku 1998 a Česká republika se do této kampaně zapojuje od roku 2002. Kampaň má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy, které jsou z hlediska bezpečí, zdraví a životního prostředí přijatelnější.

Soubory ke stažení