Fórum MO Ústí nad Labem - Město

Fórum MO Ústí nad Labem - Město
30.10.2013
Prioritami, které je třeba řešit, se zabývali účastníci diskusního Fóra městského obvodu Ústí nad Labem – Město.

Akce se konala v rámci projektu Zdravé město. K diskuzi se sešlo více než 60 lidí. Diskutovalo se u šesti kulatých stolů – doprava, životní prostředí, volný čas a bydlení, rozvoj území, úřad a občan, kultura a sport. Diskuse se zúčastnili představitelé obvodní radnice a zástupci jednotlivých odborů magistrátu.

Ze závěrečného hlasování vyplynulo, že občané požadují za důležité priority řešení hazardu, nutnost větší kontroly práce pracovníků veřejně prospěšných prací a údržbu chodníků, zrušenou pobočky Severočeské vědecké knihovny (ul. Plynárenská), opravu ulice Hynaisova nebo nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, vč. bioodpadu.

Další veřejné projednání, tentokráte spojené s přípravou strategického dokumentu města, se uskuteční 18. listopadu v Domě kultury.