Fórum zdravého města Ústí nad Labem

Fórum zdravého města Ústí nad Labem
13.10.2011
V Informačním centru města Ústí nad Labem se uskutečnil 6. ročník veřejného fóra Zdravého města Ústí nad Labem.

Fórum bylo veřejně přístupné všem obyvatelům města a zúčastnilo se ho téměř 90 občanů. Diskutovat zde mohli o problémech, které je trápí a říci představitelé města Ústí nad Labem svůj pohled na život ve městě. Spolu s občany byli účastníky fóra primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík, náměstek primátora Jan Řeřicha, náměstkyně primátora Zuzana Kailová a náměstkyně primátora Helena Kubcová.

Fórum bylo rozděleno do několika částí. V první části moderátoři akci představili, zhodnotili loňské ročníky a přiblížili řešení přijatá Magistrátem města Ústí nad Labem na základě výsledků z minulého roku. V další části měli možnost občané diskutovat nad jednotlivými tematickými okruhy (rozvoj města, sociálně zdravotní oblast, životní prostředí, doprava a školství, kultura, volný čas a sport) s vedoucími odborů MmÚ a představiteli města. Zástupci tematických okruhů představili problémy, na které se poukázalo, a vybrali 3 nejaktuálnější. Všichni přítomní se pak zúčastnili hlasování a vybrali 10 nejpalčivějších témat. Úředníci MmÚ se jimi budou následně zabývat, s cílem zlepšit oblasti na které bylo poukázáno. Nejvíce námětů občané měli ke kvalitě městské hromadné dopravy, dále pak byli nespokojeni např. s průtahy s dostavbou dálnice D8. Na závěr akce primátor města Vít Mandík s náměstkyní primátora Zuzanou Kailovou vylosovali z přítomných občanů několik výherců a předali jim drobné dárky.

Vždy jsem rád tam, kde jsou občané, a toto fórum považuji za ideální příležitost k osobnímu setkání s nimi. Vyslechl jsem si jejich připomínky, náměty ale i pochvaly k dění ve městě a z dnešní akce si odnáším celou řadu podnětů. Některá témata jsou zde diskutována již poněkolikáté, jiná jsou zcela nová. Nicméně věřím, že všemi náměty se bude MmÚ zabývat. Seznam 10-ti nejpalčivějších témat je pro mě inspirující a děkuji účastníkům za přínosnou debatu. Vždy je zde prostor pro zlepšování a toho jsem si osobně vědom,“ řekl po akci primátor města Ústí nad Labem.