Gerontologický kongres zahájen v Ústí nad Labem

Gerontologický kongres zahájen v Ústí nad Labem
17.4.2013
Gerontologický kongres byl zahájen v Ústí nad Labem. V úvodu jednání účastníky pozdravila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Ve svém projevu poděkovala účastníkům, že se věnují tak náročné a odpovědné práci jako je péče o seniory: „Je to úloha jistě nelehká, mnohdy nedoceněná a možná i opomíjená. O to větší uznání si zasloužíte za to, že se nedáte odradit a pokračujete ve svém úsilí ve prospěch lidí, kteří pomoc velmi potřebují. Město Ústí nad Labem se dlouhodobě v různých oblastech věnuje seniorům. Zřizujeme pečovatelskou službu a sedm domovů pro seniory. Finančně podporujeme také různé neziskové organizace, které se zabývají aktivitami určenými pro seniory. Snažíme se prostě vytvářet vhodné podmínky pro to, aby se v našem městě dobře žilo i lidem, kteří jsou na zaslouženém odpočinku a potýkají se s různými překážkami souvisejícími s věkem a zdravotním stavem.“

Na kongresu vystoupili odborníci z řady oborů, které s gerontologií souvisí, připravena byla i exkurze do Nemocnice následné péče v Ryjících. Součástí doprovodného programu byla i prezentace ústeckých domovů pro seniory a jejich služeb.