Gotický portál bude dominantou Informačního centra

Gotický portál bude dominantou Informačního centra
18.8.2008
V Ústí nad Labem vrcholí přípravy na odhalení gotického portálu. Památka ze 14tého století, která přežila dvojí přesun, bude k vidění koncem letošního roku, kdy se palác Zdar otevře veřejnosti.

V Ústí abe        V Ústí nad Labem vrcholí přípravy na odhalení gotického portálu. Památka ze 14tého století, která přežila dvojí přesun, nejprve z podzemí města na Mírové náměstí a poté stěhování na konečné místo do přízemní části paláce Zdar, bude k vidění koncem letošního roku, kdy se palác Zdar otevře veřejnosti.

      

                        „Před několika dny sundali odborníci zpevňující konstrukci. Ihned po té začaly konzervátorské práce které zajistí, aby památku nepoškodily vnější vlivy (vzduch a vlhkost)“ říká ředitel Muzea města Ústí nad Labem Gustav Krov.

 

                        Vzácnou památku našli archeologové při předloňském průzkumu podzemí Mírového náměstí. Jde vlastně o torzo gotické šíje-tedy jakési chodby středověkého ústeckého podzemí, které patrně sloužilo jako sklep ke skladování potravin a hlavně vína. „Jen málokdo ví, že město Ústí nad Labem patřilo až do 18tého století mezi významná vinařská střediska a dá se říct, že díky tomuto nálezu se podařilo dochovat jednu z posledních stop na podobu města před průmyslovou revolucí. Ta v  19tém století úplně smazala historickou podobu centra“ říká primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata

 

   „Samotná gotická památka bude uměle nasvícená. Od prvního patra jí bude oddělovat skleněný strop jenž nabídne návštěvníkům paláce Zdar ojedinělý pohled“ dodává náměstek primátora Jan Řeřicha 

 

   Gotický portál se stane dominantou přízemní části paláce Zdar. Jeho součástí bude také Informační centrum, které Ústečanům nabídne expozici o archeologickém průzkumu v centru města. A nejen to. Součástí Informačního střediska bude i proměnlivá expozice Muzea města Ústí nad Labem či videoprojekce s aktuální nabídkou dění ve městě. Nové Informační středisko v paláci Zdar bude rozšířeno o výstavní galerii a bude zde i veřejně přístupný internet. „Prostory stávajícího Informačního střediska v Hradišti jsou omezené a návštěvníkům neposkytují kvalitní zázemí. Proto jsme se rozhodli pro jeho přestěhování do větších prostor a hlavně do centra města tak, aby kdokoliv neměl problém Informační středisko nalézt“ uvedl František Podrápský, vedoucí odboru strategického rozvoje ústeckého Magistrátu.