Gustav Krov oceněn in memoriam

Gustav Krov oceněn in memoriam
16.3.2012
Na 10. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem byla udělena Cena primátora města Ústí nad Labem v oblasti kultury za rok 2011 in memoriam PeadDr. Gustavu Krovovi.

Gustav Krov se narodil 19. června 1964 v Chomutově, kde žil až po absolvování místního gymnázia. Poté přišel do Ústí nad Labem studovat Pedagogickou fakultu, obor český jazyk, literatura a dějepis a svoje studia zakončil v roce 1991, kdy po úspěšné rigorózní zkoušce získal titul doktora pedagogiky. Povolání pedagoga se věnoval na základní škole, gymnáziu i Pedagogické fakultě až do roku 1992. Po krátkém působení v Archivu města Ústí nad Labem byl až do roku 2007 zaměstnán na významných pozicích v několika finančních institucích. V roce 2007 se stal ředitelem Muzea města Ústí nad Labem a v této funkci pro veřejnost otevíral 30. června 2011 nově zrekonstruovanou budovu Muzea.

Gustav Krov byl veřejně aktivní od listopadu 1989 a během své politické kariéry zastával různé politické funkce na místní, okresní, krajské i celorepublikové úrovni. Od komunálních voleb v roce 1994 byl v Ústí nad Labem členem Zastupitelstva městského obvodu Neštěmice a Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Naposledy kandidoval úspěšně v komunálních volbách v roce 2010, kdy byl zvolen členem Zastupitelstva města Ústí nad Labem a Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ke zmiňovaným činnostem měl ještě mnoho dalších veřejných aktivit.

Pan Gustav Krov zemřel po těžké nemoci dne 11. listopadu 2011.

„Je mi ctí převzít ocenění, které se dostalo mému muži. Zároveň je mi ale velmi líto, že se této události nemohl manžel zúčastnit osobně. Děkuji Vám všem za její udělení. Finanční dar, který se pojí s tímto oceněním, hodlám věnovat na rozvoj kultury a podporu dětí ve města Ústí nad Labem. Manžel by jistě postupoval stejně,“ poděkovala paní Eva Krovová, manželka Gustava Krova, která ocenění převzala z rukou primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka.

„Gustav Krov si toto ocenění zasloužil, odvedl velký kus práce pro město Ústí nad Labem a aktivně se podílel na jeho rozvoji a to nejenom v oblasti kultury. Jeho odchod byl tragický a nečekaný. Ocenění, které se mu in memoriam dostalo, považuji za důstojné rozloučení města Ústí nad Labem s touto osobností. Jsem velmi rád, že mám tu čest předat tuto cenu primátora manželce Gustava Krova, paní Evě Krovové,“ řekl primátor města Vít Mandík.