Holocaust ve školství očima dvou národů

Holocaust ve školství očima dvou národů
15.6.2012
Do projektu zkoumající holocaust se společně s partnerskou školou ze SRN zapojila ZŠ E. Krásnohorské. Školy porovnávaly učebnice o této problematice.

Žáci Základní školy Elišky Krásnohorské společně s partnerskou školou Lessing Gymnasium v Dölbeln analyzovali učební materiály a zaměřili se na rozdíly v pojímání a uchopení tématu. Součástí projektu „Holocaust ve školství očima dvou národů“ byly i výjezdní návštěvy ve školách a prezentace dosažených výsledků. Závěrečné prezentace a vyhodnocení se zúčastnili na pozvání žáků školy primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík a náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Potěšil mě zájem a přístup studentů obou škol o tuto závažnou událost z historie stejně jako úroveň jejich znalostí, kterou prokázali během závěrečných prezentací. Je dobře, že i mladá generace v dnešní době se tímto tématem zabývá a seznamuje se i s hrůzami, které holocaust přinesl,“ okomentoval projekt primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík.

Výsledky projektu budou formou přednášek a sezení prezentovány i na jiných školách v Ústí nad Labem a v SRN. Žáci se svými závěry seznámí i veřejnost, a to formou výstavy, která se připravuje.