Horova ulice projde rekonstrukcí

Horova ulice projde rekonstrukcí
2.12.2009
Příští týden, konkrétně 8. 12., začne oprava chodníků a výměna živičných vrstev v ulici Horova.

   Práce si vyžádají drobné dopravní komplikace, které by ale neměly řidiče příliš zatěžovat. S omezením musí počítat pouze řidiči, kteří v ulici Horova nebudou moci zaparkovat. Jinak průjezd vozidel a nezbytná dopravní obsluha (zásobování přilehlých provozoven) bude po celou dobu provádění prací zajištěno. K úplné uzavírce se přistoupí pouze při frézování živičných vrstev vozovky (1 den) a při pokládce nové živice ve vozovce (1 den). Práce jsou naplánovány do 31. 12. 2009.

   Žádáme řidiče, aby věnovali v dané lokalitě zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. Řidiče zajišťující zásobování provozoven v ul. Horova žádáme, aby se při zajišťování dodávek zboží do dané lokality řídili pokyny pracovníků stavby.