Hospic sv. Štěpána pomáhá potřebným

Hospic sv. Štěpána pomáhá potřebným
29.3.2013
Náměstkové primátora Pavel Boček a Zuzana Kailová navštívili Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, jehož služeb využívá i řada Ústečanů.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k pobytu nevyléčitelně a těžce nemocným osobám a péči o ně. Město Ústí nad Labem finančně přispívá na provoz této instituce. Vedení města navštívilo toto zařízení za účelem seznámení se s provozem a způsobem práce a přístupu instituce ke svým klientům. Při své návštěvě se Pavel Boček a Zuzana Kailová setkali s ředitelem Pavlem Česalem, Monikou Markovou a Marií Svatošovou, zakladatelkami Hospicu sv. Štěpána.

„Vážím si práce, kterou zde pan ředitel a všichni pracovníci odvádějí. Jedná se o velmi náročný úkol, který tito lidé přijali za svůj a pomáhají jej naplnit do posledního okamžiku. Na první pohled je vidět, že klientům tohoto zařízení se dostává velmi profesionální péče,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Náměstci si prošli prostory budovy hospicu, prohlédli si vybavení pokojů klientů a měli možnost se seznámit i se zázemím instituce.

„Veškerá péče, která je zde věnována nevyléčitelným a těžce nemocným osobám, je na vysoké úrovni. Tyto instituce jsou na okraji veřejného zájmu, přestože si naopak zaslouží větší pozornost a prostředky na jejich fungování,“ okomentoval návštěvu náměstek primátora Pavel Boček.