Hospodaření města skončilo s přebytkem

Hospodaření města skončilo s přebytkem
8.3.2013
S přebytkem přibližně 140 milionů korun skončilo podle předběžných výsledků hospodaření města Ústí nad Labem v roce 2012.

Vzniklý přebytek pochází mimo jiné z úspor odborů magistrátu a to včetně úspor z oblasti mezd, úroků z úvěrů, úspor z nerealizovaných investic a také z vyšších daňových příjmů.

Přebytkové hospodaření se městu podařilo i v roce 2011 a také rozpočet pro letošní rok je navržen jako přebytkový. Ústí nad Labem řádně plní své závazky z úvěrů, kterými jeho hospodaření zatížila předchozí vedení města. Zároveň jsou vytvořeny předpoklady pro splácení ceny rekonstrukce Městského stadionu (sloužícího pro atletiku a fotbal) rovnoměrnými splátkami bez navýšení po dobu deseti let.

„To, že jsme dva roky hospodařili s přebytkem, automaticky neznamená, že nemusíme být při dalších výdajích tolik uvážliví. Zlepšená finanční situace města nám samozřejmě umožní řešit některé problémy, na které peníze chyběly, ale stále bude potřeba dobře hospodařit a šetřit,“ zdůraznil primátor Vít Mandík.

Část uspořených prostředků bude možné použít například pro podporu školství, kultury a sportu do komunikací města a také sociální oblasti na řešení vznikajících problémů zejména v Předlicích, kde budou zřejmě potřeba další peníze a to nejen na demolice. Další možností je oprava a rekonstrukce koupaliště Brná a řešení exotária a pavilonu opic včetně orangutanů v zoologické zahradě. Část peněz bude určena na zvýšení neinvestičních výdajů odborů magistrátu města například k realizaci dalších akcí v podobě oprav, rekonstrukcí a podpory rozvoje města. A část prostředků se ponechá jako rezerva na investice v příštích letech.