Hrátky v parku

Hrátky v parku
20.5.2009
Klienty deseti Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústeckého kraje přivítala v Ústí nad Labem náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Letošní jubilejní, už pátý ročník festivalu „Cesta k nám“, byl plný zábavy. Klienti ústavů se prezentovali jak v oblasti výtvarné či hudební, tak divadelní či taneční. „Tito lidé tráví všechen svůj volný čas v zařízení. Zpestřením jsou pro ně určitě takovéto akce, které jim umožní seznámit se a pobavit se“, řekla Zuzana Kailová s tím, že město na organizaci festivalu vyčlenilo ze svého rozpočtu 40 tisíc korun.

   Na pódiu se v ústeckých Městských sadech vystřídalo na 150 účinkujících. Mezi nimi například hudební skupina Křešičanka z Domova Na Pustaji v Křešicích nebo hudební skupina Hájští kohouti z ÚSP Háj u Duchcova. Doprovodný program poté nabídl výtvarné dílny, ukázky mladých hasičů nebo hudební pásmo dětí z mateřských školek.