I v den stávky vyřídíte na Magistrátu vše potřebné

I v den stávky vyřídíte na Magistrátu vše potřebné
3.12.2010
Na 8. 12. 2010 je Odborovým svazem státních orgánů vyhlášena celodenní protestní stávka proti úsporným opatřením a vládním reformám.

Vyjádření Odborové organizace:

Jelikož prvořadým úkolem nás, zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem, je věnovat se Vašim potřebám a řádně plnit úkoly, jež byly právními předpisy v oblasti veřejné správy a služeb občanům na Statutární město Ústí nad Labem a jeho orgány, mezi něž Magistrát města patří přeneseny jako výkon státní správy, bude i tento den pro Vás Magistrát města Ústí nad Labem otevřen a všechny organizační složky úřadu budou svou činnost vykonávat a řádně se věnovat Vašim podnětům a potřebám.

Odborová organizace doporučila po svém mimořádném jednání svým členům a ostatním zaměstnancům Magistrátu města Ústí nad Labem z důvodu potřeb občanů města pouze vyjádření podpory formou vývěsky s textem „PODPORUJI STÁVKUJÍCÍ“ a případnou účastí na protestním shromáždění, jež proběhne od 12:05 hodin na Lidickém náměstí, a na které jste též srdečně zváni.