IBM daruje městu 20 počítačů pro MŠ

IBM daruje městu 20 počítačů pro MŠ
16.11.2011
Primátor svolal mimořádné jednání rady města ke schválení přijetí daru 20-ti počítačů pro mateřské školy od společnosti IBM.

V září obdržel primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík od společnosti IBM Česká republika, spol. s.r.o. nabídku spolupráce na projektu „IBM KidSmart Early Learning Programme“.

Při osobním jednání s výkonným ředitelem IBM Ing. Jiřím Bavorem, kterého se účastnil primátor Vít Mandík a náměstkyně primátora Helena Kubcová bylo městu nabídnuto bezplatné vybavení mateřských škol města Ústí nad Labem 20-ti PC jednotkami KidSmart. Počítače KidSmart obsahují speciálně vzdělávací program v českém jazyce, který rozvíjí logické myšlení, procvičuje čtení, prostorové a časové představy a rozvíjí jazykové vyjadřování dětí. Zároveň je podporuje v touze po poznávání, rozšiřuje jejich znalosti o přírodě a o světě a zdokonaluje je v sociálních dovednostech.

Jsem velmi rád, že nás společnost IBM oslovila a naše město se může zapojit do tohoto projektu, který přispěje ke zkvalitnění úrovně výuky v mateřských školách. Oblast školství je pro mne velkou prioritou a rozvoj vzdělanosti dětí předškolního věku považuji za velmi důležitou, jelikož je může výrazně ovlivnit k lepšímu startu do života,“ řekl primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík.