IBM vybaví mateřské školy v Ústí počítači

IBM vybaví mateřské školy v Ústí počítači
16.11.2011
Rada města Ústí nad Labem dnes schválila text Memoranda o spolupráci se společností IBM při přípravě a realizaci programu „IBM KidSmart Early Learning Programme“.

Město Ústí nad Labem bude dle tohoto Memoranda se společností IBM Česká republika, spol. s r. o. spolupracovat na projektu „IBM KidSmart Early Learning Programme“.
Jedná se o projekt, v rámci kterého společnost IBM bezplatně vybavuje vybrané mateřské školy speciálně upravenými počítačovými jednotkami KidSmart.
IBM na základě dnes uzavřeného Memoranda bezplatně vybaví 20 mateřských škol v rámci města Ústí nad Labem PC jednotkami KidSmart. Počítače Kidsmart obsahují speciálně vzdělávací program v českém jazyce uzpůsobený pro dětský věk, v jehož rámci si děti rozvíjejí logické myšlení, procvičují čtení, prostorové a časové představy a rozvíjejí jazykové vyjadřování. Zároveň podporuje děti v touze po poznání a dovoluje experimentovat, rozšiřuje znalosti dětí o přírodě a o světě, zdokonaluje děti v sociálních dovednostech. Design a struktura samotného počítače jsou upraveny pro využití dětmi.

Náměstkyně primátora Helena Kubcová proto v tomto smyslu iniciovala dnešní mimořádné jednání Rady města.

Domnívám se, že se jedná o tak zajímavou nabídku, že není důvod s jejím přijetím otálet. Velmi oceňuji vstřícné jednání s Ing. Bavorem, výkonným ředitelem IBM, který má navíc k našemu městu osobní vazby a zná zdejší prostředí velmi dobře. Inteligentní technologie a počítačová gramotnost se staly běžnou součástí každodenního života. Počítače KidSmart jsou nástrojem umožňujícím dětem předškolního věku rozvoj jejich znalostí, dovedností a talentu. Mohou také hrát velmi významnou roli při práci s dětmi trpícími postižením či pocházejících ze sociálně vyloučených rodin,“ komentovala rozhodnutí Rady města náměstkyně Kubcová.