Informace o jednosměrném provozu na Bukově

Informace o jednosměrném provozu na Bukově
13.5.2013
Jak jsme již informovali, z některých ulic na Bukově se od 20. května stanou jednosměrky. Důvodem je umožnění jednostranného parkování v souladu s pravidly silničního provozu.

Týká se to ulic: Školní, Návětrná, Vojnovičova a Kpt. Nálepky. Jednosměrný provoz bude organizován takto:

Školní – jednosměrný provoz ve směru Dukelských hrdinů – Skorotická

Návětrná – jednosměrný provoz ve směru Masarykova – Školní

Vojnovičova – změna směru provozu – původně jednosměrná ve směru Školní – Masarykova, nově bude jednosměrný provoz otočen do směru Masarykova – Školní

Kpt. Nálepky – jednosměrný provoz ve směru Školní – Dukelských hrdinů.

Nová organizace provozu je patrná z přiložené mapky.

Opětovně žádáme řidiče, aby zejména v prvních dnech věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a dbali pokynů příslušníků Městské policie.