Informace pro prodejce elektronických cigaret

Informace pro prodejce elektronických cigaret
20.2.2013
Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostenského odboru k dotazům o prodeji elektronických cigaret a jejich součástí z hlediska odpovídajícího živnostenského oprávnění.

V případě, že podnikatel nabízí k prodeji elektronické cigarety, jejichž součástí je tekutá náplň (e-liquid) nebo prodává náplně samostatně a tyto neobsahují v chemické směsi nikotin nebo obsah nikotinu v náplni je nižší pod 1% hmotnostní, čili nejedná se o směs vysoce toxickou nebo toxickou, postačuje pro prodej takových výrobků živnost volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Pokud v e-liquidu je chemická směs obsahující nikotin, která vykazuje nebezpečnou vlastnost, která je podle chemického zákona klasifikována jako toxická (nad 1% hmotnostní), lze tyto náplně prodávat pouze v rámci živnostenského oprávnění v režimu živnosti vázané „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“. Toxické látky nelze prodávat osobám mladším 18 let a osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům. Zároveň je nezbytné, aby takové náplně, prodávané samostatně nebo jako součást elektronické cigarety, byly řádně označeny v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění (tzn. výstražné symboly a příslušné R-věty, S-věty atd.). K e-liquidu, který je klasifikován jako nebezpečný, musí být u prodejce k dispozici k nahlédnutí i bezpečnostní list.