Informace pro žadatele o vrácení řidičského oprávnění

Informace pro žadatele o vrácení řidičského oprávnění
12.2.2016
Od 20. 2. 2016 platí novela zákona týkají se i dopravně psychologického vyšetření.

Novela zákona č. 361/2000 Sb. se týká  i dopravně psychologického vyšetření, kterým se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel. Změny jsou v § 102 odst. 6 a § 123d odst. 4 a v novém ustanovení § 87b a § 87c.

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění po výkonu zákazu řízení motorových vozidel musí prokázat psychickou způsobilost písemným posudkem vydaným příslušným psychologem. Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více jak jeden rok, žadatel musí dále doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti.

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl na základě dosažení 12 bodů, musí doložit písemný posudek vydaný příslušným psychologem, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti.