Informační autobus k SMS jízdnému

Informační autobus k SMS jízdnému
23.6.2008
Na Mírovém náměstí stojí ode dneška informační autobus Dopravního podniku k SMS jízdenkám, které budou v krajském městě zavedeny 1. července.

     Ústečané zde v následujících sedmi dnech obdrží veškeré informace k celému systému. Cílem je usnadnit veřejnosti orientaci v nové službě virtuálního jízdného.

   Od SMS jízdenek si slibujeme, že je cestující využijí také  v případě absence prodejních míst na zastávkách nebo při nedostatku mincí v peněžence. Doufáme také, že tímto eliminujeme skupinu náhodných cestujících bez platného jízdního dokladu“ uvádí primátor města Jan Kubata.

   Prostřednictvím mobilního telefonu si cestující pořídí základní přestupní plnocennou jízdenku v hodnotě 15 korun, a to s platností na 40 minut. Základní zlevněnou jízdenku zakoupit elektronicky nelze.

   SMS jízdenku koupíte tak, že na telefonní číslo 902 06 15 odešlete tvar zprávy MDJ (nerozlišují se velká a malá písmena). Jízdenka bude do mobilního telefonu doručena přibližně do dvou minut od odeslání požadavku. Až poté můžete do trolejbusu nebo autobusu nastoupit.

   „Každý, kdo má mobil, využije této možnosti, pokud má aktivovanou službu Prémium SMS. V opačném případě může kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji aktivovat zdarma. Cizinci mohou službu využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů  - Telefonica O2, T-mobile, Vodafone.

   Služba SMS jízdenek funguje již několik let v Helsinkách a 89 % uživatelů ji považuje za vynikající. Dalšími zeměmi, kde se tyto systémy nákupu mohutně rozšiřují, je např. Švédsko, Velká Británie, Belgie, Německo a Itálie. Od listopadu minulého roku tato služba existuje i v Praze, kde se prodá měsíčně zhruba půl miliónu jízdenek. Všeobecná vyhodnocení jsou velmi dobrá a lidé službu vnímají jako výrazné zvýšení komfortu cestování.

 

    ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEKTU „SMS JÍZDENKA“

 

1. Jakou jízdenku lze pomocí SMS zprávy zakoupit?

Lze zakoupit základní plnocennou jízdenku přestupní v hodnotě 15 Kč s platností 40 minut.

2. Kde platí tato jízdenka?

Jízdenka platí na všech linkách MHD provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem.

3. Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní číslo se posílá?

Tvar SMS zprávy je MDJ (nerozlišují se malá a velká písmena), odesílá se na telefonní číslo 902 06 15.

4. Kolik tato jízdenka stojí, jak bude účtována cestujícímu?

Tato jízdenka stojí 15 Kč včetně DPH a je účtována prostřednictvím mobilních operátorů.

5. Může tuto službu využívat každý vlastník mobilního telefonu nebo je potřeba mít aktivovanou speciální službu?

Každý vlastník mobilního komunikačního zařízení může využít tuto služb, pokud má aktivovanou službu Prémium SMS. Pokud jí aktivovanou nemá, může kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat.

6. Mohou tuto službu využívat cizinci?

Cizinci službu mohou využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů (Telefonica O2, T-mobile, Vodafone), jinak jí využívat nemohou.

7. Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá doručení SMS jízdenky?

SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou minut od odeslání požadavku (tento časový údaj je pouze orientační). Z tohoto důvodu byla prodloužena časová platnost jízdenky z 30 minut na 40 minut.

8. Na co ještě nesmím zapomenout, když si hodlám zakoupit SMS jízdenku?

Z jízdního řádu si zjistěte čas odjezdu vybraného spoje linky MHD. Požadavek na nákup SMS jízdenky je nezbytné odeslat v dostatečné časové rezervě před odjezdem tohoto spoje. SMS jízdenka Vám bude doručena do 2 minut (čas je pouze orientační). Do trolejbusu nebo autobusu můžete nastoupit až Vám bude zpráva doručena zpět.

9. Lze získat daňový doklad za nákup SMS jízdenky?

Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky přes internetový portál www.smsjizdenky.cz . Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na konkrétní telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad, který lze vytisknout. Daňové doklady lze dále získat v provozních hodinách oddělení SMS jízdenky na Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, III. patro, tel.: 800 100 613.

10. Jak se postupuje při náhodném smazání jízdenky, lze vytvořit duplikát?

Při náhodném smazání jízdenky je možné si nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru MDJA na telefonní číslo 900 06 03 a přibližně do dvou minut Vám přijde znovu již zakoupená SMS jízdenka. Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH.

11. Jak je tento systém nákupu chráněn proti zneužití?

Systém je chráněn dlouhým alfanumerickým kódem, který je v každé jízdence zobrazen. Tento unikátní kód je vygenerován na základě několika interních údajů. Tento systém umožňuje efektivnější kontrolu a dokazování případného zneužití oproti jízdenkám papírovým.

12. Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?

U této služby nezjišťujeme žádné osobní údaje, kromě telefonního čísla, které ale není v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou. Samotné ukládání dat do systému je rovněž chráněno proti zneužití.

13. Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo se po uplynutí platnosti automaticky vymažou ze systému?

Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému nejméně po dobu deseti let. Je to z důvodu dokazování v případě soudního sporu.

14. Kdy mohu nastoupit do autobusu nebo trolejbusu?

Do autobusu nebo trolejbusu lze nastoupit až po doručení SMS jízdenky do mobilního komunikačního zařízení. Nástup do autobusu nebo trolejbusu bez doručené SMS jízdenky nebo odeslání požadavku na nákup SMS jízdenky v době, kdy se přeprava začne realizovat se posuzuje jako porušení Smluvních přepravních podmínek a přepravní kontrolor uloží cestujícímu přirážku ve výši 1.000 Kč.

15. Mohu nastoupit do autobusu nebo trolejbusu, když jsem odeslal požadavek na nákup SMS jízdenky a tuto jsem ve stanoveném časovém limitu ani později neobdržel?

Nikoliv, pro přepravu si musíte zakoupit jiný jízdní doklad, např. jízdenku u řidiče vozidla a na nedoručení SMS jízdenky podat reklamaci. Reklamaci lze uplatnit pouze na předepsaném tiskopisu, který je umístěn na internetových stránkách společnosti, tj. www.dpmul.cz nebo telefonicky v provozních hodinách oddělení SMS jízdenky na telefonním čísle 800 100 613. O výsledku reklamace

budete písemně vyrozuměni.

16. Jak probíhá kontrola těchto jízdenek?

Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí je povinen se touto jízdenkou přepravnímu kontrolorovi prokázat a to tím, že mu umožní přečíst si celý text. Přepravní kontrolor podle údajů na jízdence provádí kontrolu oproti serveru s databází platných jízdenek. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.

17. Nezpomalí nový systém práci přepravních kontrolorů?

Nikoliv. Přepravní kontrolor na kontrolu „elektronické“ jízdenky spotřebuje podobný časový fond jako u papírové jízdenky. Přepravní kontroloři jsou vybavení moderními technickými prostředky,

které zaručí rychlost kontroly cestujícího.

18. Jsou přepravní kontroloři na nový systém dostatečně vyškoleni? Nebude docházet k selhání systému lidskou chybou?

Všichni přepravní kontroloři Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. prošli důkladným školením, které je naučilo využívat potřebné elektronické prostředky, komunikační systém a v rámci zkušebního testování si kontrolu vyzkoušeli v praxi. Absolvovali také potřebné školení pro případ nastání nestandardních okolností.

19. Jaká je kapacita systému, může dojít k přetížení?

Kapacita systému je 1.200 SMS jízdenek/sec. Vzhledem k tomu, že tento systém byl koncipován na mnohem větší zátěž, jako například při hromadném hlasování v soutěžích, je rezerva více než dostatečná.

20. Jak je SMS jízdenka identifikována, pod jakými kódy?

Jízdenka je identifikována dvěma různými kódy, které jsou v textu jízdenky zobrazeny.

21. Jaká je pravděpodobnost či možnost opakování těchto kódů?

Alfanumerický unikátní kód se opakovat nemůže. Zkrácený číselný kód se v době platnosti jízdenky také opakovat nemůže.

22. Za jak dlouho přijde přepravnímu kontrolorovi odpověď na platnost předložené jízdenky?

Odpověď systému při on-line ověření je do 10 vteřin. Ověření off-line je okamžité.

23. Je zařazen tento elektronický nákup do Tarifu MHD?

Ano, je zapsán jako dodatek k Tarifu MHD č. 1. Dále jsou podmínky nákupu SMS jízdenky a povinnosti cestujícího při kontrole doplněny do Smluvních přepravních podmínek.

24. Proč novou službu Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zavádí?

Dlouhodobým cílem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. je zkvalitňování služeb pro zákazníky, kterým chceme poskytnout nejvyšší komfort cestování. Systém SMS jízdenek bude vhodně doplňovat stávající systém distribuce papírových jízdenek a v současné době již úspěšně funguje v několika evropských městech.