Informovanost bude změněna

Informovanost bude změněna
28.11.2014
Rada města stanovila nové postupy ve vztahu k informovanosti občanů.

Upravena bude směrnice tajemníka o poskytování informací tak, aby úhrada za mimořádně obtížné vyhledávání informací byla vyžadována po uplynutí lhůty 60 minut (nyní 30 minut).

Významnou změnou bude plánované přijetí opatření, které povede ke zveřejňování záznamů z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem na webových stránkách města. Kancelář tajemníka zajistí, aby záznam byl rovněž opatřen souborem, ve kterém bude uvedena časová stopáž s indexací času ke každému projednávanému bodu jednání.

Příslušní vedoucí odborů také zajistí zveřejňování všech smluv uzavíraných městem Ústí nad Labem a jeho jednotlivými příspěvkovými organizacemi ode dne 1. 1. 2015 a zajištěno bude i zveřejnění všech v současné době aktivních smluv uzavřených městem Ústí nad Labem (aktivita smluv je dána k datu 24. 11. 2014) na webových stránkách města takto:

I. smlouvy za období roku 2014 do 31. 3. 2015
II. smlouvy za období roků 2012 a 2013 do 30. 6. 2015
III. smlouvy staršího data do 30. 9. 2015

„Tyto 3 kroky jsou prvními opatřeními, vedoucím k transparentnosti a otevřenosti magistrátu zejména pak směrem k veřejnosti,“ dodal k projednávaným bodům 1. náměstek Martin Hausenblas. „Pro zajímavost bych také rád uvedl, že prvním bodem jednání Rady města bylo schválení o jmenovitém hlasování jednotlivých radních“, doplnil Martin Hausenblas.