Informovanost obyvatel při mimořádných událostech

Informovanost obyvatel při mimořádných událostech
22.10.2015
Lepší informování veřejnosti při mimořádných událostech – to je hlavní cíl dohody, kterou podepsaly město Ústí nad Labem a Spolek pro chemickou a hutní výrobu.

Předmětem dohody je zajištění včasné informovanosti obyvatel krajské metropole při úniku škodlivých či zapáchajících látek anebo látek tvořících barevný efekt, a to i v případech, kdy se nejedná o závažnou havárii, ale například jen o krátkodobý únik s přechodným obtěžujícím účinkem (jako je například zápach) za hranicemi závodu.
Chemička chce zlepšit a rozšířit stávající komunikaci s městem tak, aby nevznikaly nepodložené dohady o její činnosti, a zástupci města i obyvatelé byli o všem důležitém včas a pravdivě informováni. Daniel Tamchyna, generální ředitel Spolchemie, a Věra Nechybová, primátorka Ústí nad Labem, se proto dohodli, že se budou scházet na pravidelných schůzkách.
Výhodou je, že v Ústí nad Labem dobře funguje systém Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO), na jehož zavedení se v minulosti Spolek finančně významně podílel.
Provozy SPOLCHEMIE, které procházejí modernizací, si prohlédly vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Simona Heymerová a vedoucí oddělení mimořádných situací Jana Havelková. Na příští rok, kdy nejstarší chemička v Česku oslaví 160 let své existence, je plánováno spuštění nové, ekologicky šetrné membránové elektrolýzy.