Integrovaný plán zajistí rozvoj Ústí

Integrovaný plán zajistí rozvoj Ústí
25.6.2008
Ústečtí úředníci odevzdali jako první na Úřad Regionální rady Severozápad Integrovaný plán rozvoje města. Ten může Ústí zajistit až 1 mld. Kč.

   Po téměř osmnáctiměsíční intenzivní práci odevzdalo oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Úřadu Regionální rady Severozápad. Ústí nad Labem se stalo se svým IPRM Centrum prvním městem regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, které předložilo komplexní dokument nezbytný pro čerpání dotací do roku 2013. IPRM je v programovém období 2007 – 2013 zcela novou podmínkou, s níž žádné české město nemělo dosud zkušenosti. Proto se zástupci odboru strategického rozvoje více než rok podíleli na nastavení podmínek na národní úrovni. IPRM Centrum byl zpracován za účasti široké škály partnerů a bylo využito cenných podnětů laické i odborné veřejnosti.

   „Náš integrovaný plán byl na Úřadu Regionální rady zaregistrován pod číslem 001 a my věříme, že stejné pořadí získá i v hodnocení kvality,“ uvedl manažer IPRM a vedoucí oddělení koncepcí Tomáš Sýkora.

   Bude-li IPRM během léta schválen Výborem Regionální rady, bude na jeho základě moci město čerpat dotace do roku 2013 ve výši téměř jedné miliardy korun. Zpracovaný a schválený IPRM je nezbytnou podmínkou pro čerpání dotací z tzv. urbánní osy Regionálního operačního programu Severozápad určené pro rozvoj velkých měst. IPRM však nenahrazuje žádosti o dotace, ty bude muset odbor strategického rozvoje zpracovávat ve stejném rozsahu jako doposud, a to v souladu s integrovaným plánem rozvoje města.