Inventura rozvoje města: diskutovali jsme o budoucnosti

Inventura rozvoje města: diskutovali jsme o budoucnosti
9.3.2015
Vedení města má zájem nastavit fungování městské samosprávy tak, aby zajišťovala podmínky pro koncepční rozvoj města s jasnou vizí.

O souvisejících otázkách proběhla diskuse s renomovanými odborníky z několika měst. Debatu si můžete přehrát ze záznamu.

https://www.youtube.com/watch?v=e4h7YYF5yfQ&feature=youtu.be

V úterý 3. března se po vernisáži výstavy návrhů došlých do architektonické soutěže na Kultivaci veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Forum uskutečnila v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem hojně navštívená debata nazvaná Inventura rozvoje města.

Debaty moderované architektem a předním českým propagátorem a kritikem architektury Adamem Gebrianem se zúčastnili:
 Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje města Litomyšle,
 Tomáš Hudeček, bývalý pražský primátor,
 Vladimír Charvát, hlavní architekt města Ústí nad Labem,
 Marek Janatka, městský architekt v Chrudimi a zástupce České komory architektů,
 Jan Jehlík, docent Fakulty architektury ČVUT, v minulosti zodpovědný za rozvoj města Ústí nad Labem (1991-96),
 Pavla Melková, architektka působící v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), hlavní autorka Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy.

Téma správného nastavení orgánů samosprávy tak, aby se město rozvíjelo koncepčně, zdravě a s jasnou vizí, bylo v debatě odhaleno z mnoha různých pohledů. Diskutovalo se o postavení a pravomocích městských architektů, o rozhodování stavebních úřadů, dobré praxi jinde i o vývoji Ústí nad Labem v posledních 25 letech.

„Na řadu nastolených otázek bude potřeba navázat. Všichni hosté nám přislíbili pomoc. Marek Janatka nás seznámí se svým výzkumem zaměřeným na městské architekty. Pavla Melková mi pro pana primátora předala cenný soubor koncepčních prací pražského IPR a vyzvala nás k přistoupení do zatím neformálně vznikající asociace měst, která chtějí koncepčně plánovat svůj rozvoj, často motivována právě vzorem pražského IPR,“ uvedl David Daduč, radní města zodpovědný za územní plánování.

„Inventura rozvoje města mi významně pomohla utřídit si poznatky z prvních sto dní ve vedení města: jsem přesvědčen, že je na magistrátu potřeba posílit aparát, který samosprávě zajišťuje koncepční ‚inteligenci‘. Politici musí stanovit vize, rozhodovat politické otázky, hovořit s veřejností a zodpovídat se jí. Pro město velikosti Ústí ale potřebujeme fortelnější rozvojové pracoviště. Beru si to za svůj politický úkol číslo jedna. Seznámím s tím kolegy, během několika týdnů věc rozpracuji a pak povedu debaty se všemi zastupitelskými kluby a veřejností. Rád bych dospěl k všeobecnému konsenzu – jde tu o zájem celého města,“ říká David Daduč.

K výše uvedené výstavě návrhů došlých do architektonické soutěže na kultivaci veřejného prostoru mezi obchodními domy Labe a Forum, která bude probíhat v Muzeu města Ústí nad Labem do 29. 3. 2015, je ještě třeba informovat o tom, že po dobu konání výstavy může veřejnost hlasovat v „Anketě pro cenu veřejnosti“. Ta je zprovozněna na tomto odkazu: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/anketa-soutez-labe-forum.html. Jde pouze o doplněk k již uzavřené soutěži, ovšem názor veřejnosti je pro vedení velmi cenný.

Za každý hlas děkujeme.