Jak bude vypadat okolí jezera Milada?

Jak bude vypadat okolí jezera Milada?
29.4.2010
Druhý workshop, který se včera konal v Informačním středisku města Ústí nad Labem, se zabýval rozvojovým potenciálem oblasti jezera Milada.

  Zúčastnilo se ho 38 zájemců o tuto problematiku včetně náměstka primátora Jana Řeřichy. Zástupci z řad veřejnosti, zájmových sdružení, investorů, obecních úřadů a krajského úřadu si vyslechli prezentaci o historii vzniku území od p. Kroupy, zástupce PKÚ s.p. Ing. Pauer a Ing. Arch Charvát představili územní studii, řešící funkční vztahy území.

  Největší část workshopu opanovala společnost KPMG, jejíž zástupci Mgr. Špaček a Ing. Žáčková, představili studii možností rozvoje lokality, které analyzovala a navrhovala možná východiska budoucího postupu obcí při rozvoji turistických aktivit. Studie hodnotila únosnost a konkurenceschopnost Milady mezi dalšími turistickými oblastmi podobného druhu nejen v kraji, ČR a v přilehlém Sasku.

  Zaznělo zde rozčlenění území do zón podle rekreačních funkcí. Zóny představují koupání, aktivní rekreaci, kemp, přírodní prostředí pro oddech či kulturní využití staré ocelárny.

  „Představeny byly náměty pro budoucí investory, jakým směrem zaměřit podnikání. V uskutečňování podnikatelských záměrů bude investorům i nadále pomáhat Dobrovolný svazek obcí jezero Milada. Dle studie se nabízí realizace sportovního areálu, tříhvězdičkového hotelu, služeb spojených s provozováním plánované mariny a podobně“ řekl náměstek primátora a předseda správní rady svazku Bc. Jan Řeřicha. „Padl i návrh na výletní lodní dopravu. Tímto i dalšími, tak jak budou přicházet, se odpovědně osoby přilehlých obcí budou podrobně zabývat“, ujistil přítomné Řeřicha.

  Obce již dnes pomocí dotačních zdrojů investují do nezbytné infrastruktury v území. „Využíváme zdroje, které jsou nyní k dispozici. V budoucnu nevíme, zda bude možno i nadále žádat o evropské peníze, protože končí programové období pro ČR. To by mohlo být pro rozvoj rozhodující“, doplnil Petr Nikolič vedoucí oddělení proinvestorské politiky MMÚL zajišťující pracovně organizační servis svazku obcí.

  V rámci workshopu se rozvinula čilá diskuse, kdy se velmi věcně řešily problémy území a vzájemně si účastníci vyměňovali svoje poznatky. Více o workshopu a studii na www.jezeromilada.cz.